อำเภอแม่สาย
 
อยู่ห่างจากจากตัวเมืองเชียงราย 62 กม.ตามทางหลวงหมายเลข 110 เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าขี้เหล็ก โดยมีแม่น้ำสายกันเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยมีรั้วเหล็กกั้น กึ่งกลางสะพาน แสดงเส้นพรมแดนของแต่ละประเทศ มีป้อมยามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของตน ทั้งชาวไทยพม่า สามารถเดินทางไปมาเพื่อค้าขายกันได้โดยเสรี นอกจากนี้ในอำเภอแม่สายยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น พระธาตุดอยเวา พระตำหนักดอยตุง ถ้ำหลวง ถ้ำพญานาค ถ้ำผาจม ศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ หรือ อำเภอไกล้ๆ อย่างเชียงของ เชียงแสน ซึ่งท่านที่มาพัก ณ พัชรพรรีสอร์ท สามารถท่องเที่ยว ได้ อย่างสะดวกกับการเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากที่พักอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้
 
พระธาตุดอยตุงและพระตำหนักดอยตุง
 
พระธาตุดอยตุง ประดิษฐานอยู่บนดอยตุง มีตำนานกล่าวว่า สร้างในสมัยพระเจ้าอุตราชผู้ครองแคว้นโยนก นาคนคร เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระรากขวัญ(กระดูกไหปลาร้า)เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีลักษณะสถาปัตยกรรม แบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิส สร้างบนไหล่เนิน มองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลสุดสายตา มีการตกแต่งด้วยพันธ์ไม้เมืองหนาวที่สวยงาม
 
พระธาตุดอยเวา
 
ตั้งอยู่บนเนินเขาไกล้แม่น้ำสาย ตามตำนานกล่าวว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสิ่งสำคัญ 5 อันได้แก่ 1) พระธาตุดอยเวา 2) ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3) ปราสาททององค์อินทร์ 4) แมลงป่องยักษ์ 5) หอชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นวิวของอำเภอแม่สายและประเทศพม่า
 
ถ้ำปุ่ม ถ้าปลา ถ้ำเสาหินพญานาค
 
ถ้ำเสาหินพญานาค ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ตั้งอยู่บริเวณไกล้กัน โดยตั้งอยู่ ที่ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งตามชื่อของถ้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งในถ้ำนั้นมีลักษณะเป็นหินย้อยลงมาจรดเบื้องล่าง มีสันฐานคล้ายเสาบ้านมีหลายๆต้น ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปประมาณ 50-70 เมตร (เคยเป็นที่เก็บวัตถุโบราณ) ที่สุดของถ้ำเป็นที่โล่งกว้าง ณ ที่ตรงนี้จะเรียก ว่า ลาน(ข่วง)พญานาค อันเป็นที่มาของคำว่า"ถ้ำเสาหินพญานาค" และ ถ้ำปลาภายในถ้ำจะประกอบด้วยปลาสวยงามจำนวนมาก
 
วนอุทยานถ้ำหลวง--ขุนน้ำนางนอน
 

ตั้ง อยู่ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย ห่างจากตัวอำเภอแม่สายลงมาทางใต้ ประมาณ 5 กม. แล้วแยกจากทางหมายเลข 110 เข้าไปประมาณ 3 กม. เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีความสวยงามตามธรรมชาติ ปากถ้ำกว้าง 30 เมตร ยาว 7 กม. ซึ่งเชื่อว่าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

 
วัดถ้ำผาจม
 
ตั้งอยู่ในหุบเขา และอยู่ในแนวนอน เทือกเขาเขาลูกนี้เป็นรูปผู้หญิงนอนหงายสยายผมไปทางประเทศพม่า โดย วัดถ้ำผาจมตั้งอยู่ปลายผม เมื่อมองไปทางทิศตะวันออก จะเห็นพระธาตุดอยเวา ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตร และจะเห็นเทือกเขาเป็นคุ้งมังกรสวยงามมาก สถานที่ที่วัดถ้ำผาจมตั้งอยู่นั้น เป็นช่วงปากของมังกร มีธรรมชาติรอบบริเวณวัดสวยงาม สงบอยู่ ติดกับแม่น้ำสาย เป็นสถานที่วิปัสสนา มีตำนานเล่าขานที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมือง พญานาค มีพระประธานและพระธาตุประดิษฐานภายในถ้ำ ทั้งยังเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของภิกษุสงฆ์
 
ท่าขี้เหล็ก
 
ท่าขี้เหล็ก เป็น ชื่ออำเภอหนึ่งของประเทศพม่า ติดต่ออำเภอแม่สาย โดยมีลำน้ำแม่สายเป็นเส้นกั้นพรมแดน ผู้ที่ไปเที่ยว จังหวัดเชียงราย นิยมข้ามไปซื้อของสินค้าพื้นเมืองของพม่าไปฝากญาติมิตร การข้ามไปท่าขี้เหล็ก ไม่มีพิธีการอะไรมากนัก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าเขตประเทศพม่า ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. วันศุกร์ เสาร์ และวันนักขัตฤกษ์ ขยายเวลาถึง 21.00 น. ไปติดต่อที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ตรง ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้ถึงจังหวัดเชียงตุง
 

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตั้งอยู่ บนผืนดิน 135 ไร่ 1 งาน 10.3 ตารางวา หลักกิโลเมตรที่ 885 ริมถนนพหลโยธิน ที่บ้านน้ำจำ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พร้อมวัตถุประสงค์ช่วยปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรมีพืชที่มีสายพันธุ์ ดีและได้ผลผลิตที่ดี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์ฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของ เกษตรกรด้านพันธุ์พืชและการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์พืชในแต่ ละพื้นที่ รวบรวมพันธุ์พืชและคัดเลือกพันธุ์พืช พร้อมร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพันธุ์พืช มุ่งผลิตพันธุ์พืชลูกผสม และพืชสายพันธุ์ใหม่ “จักรพันธุ์เพ็ญศิริ” โดยเน้นพันธุ์พืชอาหาร อาทิ ข้าวนา ข้าวไร่ ถั่วเหลือง พืชผักครัวเรือน ละหุ่ง งา พิมเสน และพืชสมุนไพร เป็นต้น

 

พัชรพรรีสอร์ท (เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2539)

ตั้งอยู่ที่ 91/1 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-732245 FAX 053-732768

www.phatcharaporn-resort.com