เมืองเชียงตุง

เชียงตุงเป็นจังหวัดในเขตปกครองของรัฐฉาน ประเทศพม่า เป็นเมืองที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเทศไทย มาช้านานตั้งแต่ยุคล้านนา จนเป็น สยาม และ ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีพื้นฐานอารยธรรม-เชื้อชาติ-ศาสนา ที่ไกล้เคียงกันจนแทบไม่สามารถแยกออกได้กลิ่นอายอารยธรรมของผู้คนในเมืองนี้ทำให้ระลึกย้อนถึงวิถีชวิตในประเทศไทยไปประมาณ 30-40ปี ด่วยสภาพความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายตามวิถีชีวิตประยุกต์เข้ากับธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ผู้คนสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ทั้งเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตนได้เป็นอย่างดี หากท่านอยากเป็นหนึ่งที่ต้องการย้อนรอยวิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันระหว่างชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และ สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ที่ควรจดจำบรรยากาศที่ยากจะลืมเลือน เมืองเชียงตุง ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะสนองความต้องการท่านได้

เมืองลา

เมืองลา เป็นเขตการปกครองพิเศษของประเทศจีน ที่ทางการจีนขอเช่าพื้นที่ชายแดนของพม่าเพื่อเปิดเป็นเมืองคาสิโน ซึ่งเคยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาตลอดทั้งคืน จนเคยได้รับการขนานนามว่า The Little Las Vegas of Asia ถึงแม้ปัจจุบันบ่อนได้ปิดตัวลงไปแล้ว และ เหลือแต่เพียงตึกอาคารไว้เป็นอนุสรณ์ แต่ก็มิได้คลายเสน่ห์ของเมืองคาสิโนลงไปได้ โดยบ่อนคาสิโนได้ย้ายมาเปิดที่เมืองม้า ห่างจากตัวเมืองลา มาทางเชียงตุง 16 กิโลเมตร นอกจากนี้ภายในตัวเมืองลายังมีสถาปัตยกรรมอาคารและวัดที่งดงามอีกทั้งชมความงามของพระพุทธรูปยืนชี้นิ้ว เยี่ยมชมโรงงานเจียรนัยหยก สินค้าปลอดภาษี อาหารป่า เจดีย์พระธาตุจินตะ สินค้าจากจีนอีกมากมายที่ให้ท่านแวะชม

 

ท่านสามารถเดินทางทัวร์ตามรอยอารยธรรมแห่งชนชาติ"ไต" 3 ประเทศ ไทย-พม่า-จีน ด้วยโปรแกรมทัวร์ แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา 2 คืน 3 วันด้วยโปรแกรมดังนี้

 

โปรแกรมเดินทางวันที่1

เวลา 7.30 
คณะเดินทางพร้อมกันที่หน้าจุดนัดพบ พร้อมเดินทางเข้าสู่ประเทศจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ผ่าน อ.ท่าเดื่อ อ.พยาก ชมทิวทัศน์หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอีก้อและชมบรรยากาศนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวไทยลื้อและชาวไทยใหญ่
เวลา 12.00 
เข้าสู่จังหวัดเชียงตุง และ รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารจีนยูนนาน หลังจากรับประทานอาหารแวะไหว้พระธาตุจอมคำ(พระทองคำวัดหลวงเชียงตุง)ชมพระยืนศิลปะพม่าแวะชมหนองตุงกลางเมืองเชียงตุงและเดินทางสู่ชายแดนจีนที่เมืองลาและเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมหลงยี(โรงแรมไทย)
เวลา 18.00
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน ลักกี้ หลังรับประทานอาหารเย็นเสร็จมีโปรแกรมทัวร์พาท่านเที่ยวท่องราตรีเมืองลา ชมบ่อนคาสิโน 17 บ่อน หรือ ท่านจะชมบรรยากาศแสงสีที่น่าสัมผัสและเร้าใจสมกับเมืองที่เคยได้สมญานาม ลาสเวกัสแห่งเอเซียอาคเนย์ แล้วท่านจะสัมผัสได้ว่าสวรรค์มีจริงที่เมืองลา
เวลา 21.00
กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

โปรแกรมเดินทางวันที่2

เวลา 8.00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าและรับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเมืองลาและชมบรรยากาศตลาดเช้าเมืองลา ชมวิถีชีวิตไทยลื้อ จีน และชาวเขาเผ่าต่างๆที่เอาของมาขายในตลาดมีสัตว์ป่าทุกชนิดให้ท่านเลือกซื้อได้
เวลา 10.00
พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากนั้นไกด์จีนจะพาท่านชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่นแวะนมัสการเจดีย์ภูเขา(วัดจีนตะ)หลังจากชมวัดจีนตะแล้วชมพระนอนศิลปะไทยลื้อแวะชมร้านค้าอัญมณีปลอดภาษีพร้อมกับเลือกซื้อสินค้าจากแผ่นดินใหญ่มากมาย
เวลา 12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตราคารอาหารจีนยูนนาน เมืองลา หลังจากรับประทานอาหารเสร็จชมหมู่บ้านดินของไทยลื้อที่ไม่เหมือนใคร และ ชมบรรยากาศวิถีชีวิตไทยลื้อ วัฒนธรรมเหมือนคนไทยยอง ประเพณีเหมือนคนภาคเหนือของไทย
เวลา 14.00
พักผ่อนอิสระที่โรงแรมหลงหยี
เวลา 18.00
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารโรงแรม
เวลา 20.00
ท่องราตรีเมืองลา อิสระฟรีสไตล์
โปรแกรมเดินทางวันที่3
เวลา 7.00
รับประทานอาหารเช้า
เวลา 8.00
คณะพร้อมเดินทางกลับ
เวลา 12.00
รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงตุง
เวลา 13.00
ออกเดินทางสู่ท่าขี้เหล็ก เลือกซื้อสินค้าจีน พม่า สินค้าปลอดภาษี
เวลา 15.30
เข้าชมการแสดงโชว์กะเหรี่ยงคอยาว ชนเผ่าที่ไม่เหมือนใคร ดูศิลปะเต้นรำชาวเขาชนเผ่าอีก้อแวะนมัสการพระธาตุเจดีย์ชเวดากองซึ่งจำลองมาจากเมืองย่างกุ้ง เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทาง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง
2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 ใบ
3.กล้องถ่ายรูปพร้อมพื้นที่เก็บในเมมโมรี่การด์
4.ยารักษาโรคประจำตัว
5.เครื่องคิดเลขสำหรับคิดคำนวณค่าเงิน

สิ่งสำคัญมาก ที่เมืองลา ชายแดนจีนเงินตราจะใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น และ ที่เชียงตุงจะใช้เฉพาะเงินจ๊าดเท่านั้น ดังนั้นกรุณาแลกเงินจากเมืองไทยให้พร้อม

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ร่วมเดินทาง 4 คน อัตราค่าบริการท่านละ 8,000 บาท
ผู้ร่วมเดินทาง 5 คน อัตราค่าบริการท่านละ 8,000 บาท
ผู้ร่วมเดินทาง 6 คน อัตราค่าบริการท่านละ 7,500 บาท
ผู้ร่วมเดินทาง 7-8 คน อัตราค่าบริการท่านละ 7,000 บาท
ผู้ร่วมเดินทาง 10 คนขึ้นไป อัตราค่าบริการท่านละ 5,500 บาท
ราคานี้รวม
1.อาหารทุกมื้อ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
2.ค่ารถตู้ปรับอาการวีไอพี
3.ค่ามัคคุเทศน์ พม่า-จีน
4.ค่าที่พักโรงแรม ตลอด 2 คืน
5.ค่าประกันชีวิตให้ท่านละ 100,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือ ค่าประกันอื่นๆ
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
 
 

พัชรพรรีสอร์ท (เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2539)

ตั้งอยู่ที่ 91/1 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-732245 FAX 053-732768

www.phatcharaporn-resort.com